Fiziksel ve zihinsel sağlık, iş, liderlik, yöneticilik, vb. Pek çok alandaki insan için öğrenilmesi gereken hayati bir beceri haline gelmiş MINDFULNESS’a ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bunun sebebi MINDFULNESS’ın bilimsel araştırmalarla desteklenmesi , tüm zamanlara uygulanabilmesi, gerçekten işe yarıyor olması ve MINDFULNESSa bir kez sahip olunduktan sonra hayatın her alanına uygulanmasının son derece basit olmasıdır.

MINDFULNESS (Bilinçli Farkındalık) hayatın deneyimleri özellikle stresli deneyimleriyle ilgili düşünülen ve hissedilenler hakkındaki yolu değiştirmeye yarayan bütüncül bir yaklaşım ve şimdiki anın farkındalığına odaklanarak yaşama sanatını öğreten bir yöntemdir. En önemlisi de karmaşık ve meşgul dünyaya karşı barış ve netlik içinde bir dünya kurmak için son derece güvenilir bir araçtır.

Bu atölye;
▪ Depresyon, anksiyete gibi yaşamayı engelleyen durumları yaşama olasılığını azaltarak ferah
içinde ve daha yüksek memnuniyette yaşama sahip olmayı sağlar.
▪ Duygu, düşünce, tetikleyici ve bedensel algıların daha çok farkına varılmasını sağlar.
▪ İş-hafıza kapasitesinde artış sağlar.
▪ “Reaksiyon “vermek yerine “seçimsel cevap” vermeyi sağlar.
▪ Dış etkenlere daha az bağımlı bir şekilde daha yüksek istikrarlı özbenlik saygısını geliştirir.
▪ Dikkati, iş performansını, üretkenliği ve doyumu arttırır ve iş stresini azaltır.
▪ Nasıl düşünüldüğü, nasıl davranış sergilenildiğini ve dünyaya nasıl cevap verildiğini
şekillendirir.
▪ Sürdürülebilir dikkat ve konsantrasyonda artış sağlar.
▪ Duyguların anlaşılmasını ve bu sayede kötü ruh halinden kolayca çıkıp daha iyi hissettiren
duygu durumuna kolayca ve kendiliğinden geçişi sağlar.
▪ İletişimde daha iyi olmayı sağlarken, ilişkilerdeki çatışmalara karşı özyönetimi becerisini
geliştirir ve arttırır.
▪ Kriz dönemlerinde bile değişimi yönetebilme becerisi sağlar.
▪ Alışılagelmiş ve değiştirilmek istenen davranış kalıplarını değiştirir.

Süre: 16 saat (2 saat x 8 hafta ya da 2 tam gün) + 1 gelişim takip toplantısı
Yöntem: Teorik bilgi + Pratik için Uygulamalar + Rol Oyunları + Grup Çalışmaları +
Bireysel Çalışmalar + Eğitim sırasında veya sonrasında 1 ücretsiz koçluk görüşmesi.