ATÖLYE İÇERİĞİ VE AMAÇ

Seyirciyle birebir etkileşimli bir tiyatro biçimi olan doğaçlama tiyatro, performans anında seyirciden bir takım yönelimler alınmasıyla (sözcük, nesne, duygu, mekân vb.) kurulan bir oyun şeklidir. Klasik tiyatronun hemen hemen her şeyi önceden bilinen, seyirciyi büyük oranda ‘pasifize’ eden ve oyun yeri-seyir yeri, oynayan-izleyen gibi ikili yapısına karşın doğaçlama tiyatroda hiçbir şey önceden bilinmez. Seyirci ‘aktif’tir, oyuna birebir dâhil olur, oyuna yön verir, yeri geldiğinde sahneye çıkar. Doğaçlama tiyatronun alt yapısını ve felsefesini oluşturan “kabul etmek”, “anda olmak”, “dinlemek”, “akışa bırakmak” gibi şeyler bu oyun biçiminin sosyal ve kişisel değişimi ve gelişimi hedefleyen girişimlerde de kullanım alanı bulmasını sağlar. Doğaçlama tiyatro çalışmaları; kolektif hareket etme becerisini geliştiren, kendi insani malzemelerimizi kullanarak yaratıcı alanımızı açan ve kendimizi ifade etme olanağımızı arttıran enfes bir deneyim sunar.


Bu atölye kapsamında bazı oyunlar ve oyun formatları üzerinden doğaçlama tiyatronun temellerine dair bir yolculuk yapılacaktır.

Doğaçlama tiyatronun büyükannesi Viola Spolin’in de dediği gibi: “Herkes oyuncu olabilir. Herkes doğaçlayabilir. İsteyen herkes tiyatroda oynayabilir ve 'sahneye layık' olmayı öğrenebilir.”

KAZANIMLAR
• Ekip bilinciyle hareket etmek
• Spontanite
• Yaratıcılık
• Konsantrasyon
• Özgüven
• Odaklanmak
• Anda kalmak
• İletişim
• Akışa bırakmak
• Risk almak
• Kabul etmek
• Dinleme-gözlem
• Hata yapma özgürlüğü
• Esneklik
• Etki-tepki
• Konfor alanının dışına çıkmak
• Önyargılardan kurtulmak
• Bilinmeyene bırakmak
• Çağrışım

BİLİMSEL DAYANAK
ABD’nin en saygın üniversitelerinden biri olan Illinois State Üniversitesi’nde 2016 yılında yazılan “Effects of Improv Comedy on College Students” adlı doktora tezi dâhilinde ya da Kansas Üniversitesi Communication Studies bölümünde 2012’de yılında yazılan “Communication and the Art of Improvisation” adlı yüksek lisans tezi dâhilinde yapılan çalışmalarda, doğaçlama tiyatro atölyesi katılımcılarının bir süre sonra sosyal ilişkilerinde ve akademik çalışmalarında daha başarılı oldukları; problem çözme ve adaptasyon yetilerinin daha hızlı gelişim gösterdiği belirlenmiştir. Dolayısıyla doğaçlama tiyatro çalışmalarının kişisel gelişim noktasında çok sayıda faydasının olduğu bilimsel olarak da literatürde yer almaktadır.
https://ir.library.illinoisstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1601&context=etd
https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/10268/Arterburn_ku_0099M_12284_DATA_1.pdf;sequence=1

KİMLER İÇİN?
Doğaçlama tiyatro deneyim atölyesi özellikle;
• Kendini geliştirmek isteyenlerin,
• Yaratıcı taraflarını daha da törpülemek isteyenlerin,
• Etkili bir iletişimci olmak isteyenlerin,
• Risk almak hususunda zorluk çekenlerin,
• Okul hayatlarında daha başarılı olmak isteyen öğrencilerin,
• Dikkat, odaklanma ve konsantrasyon yetilerini geliştirmek isteyenlerin,
• Daha verimli bir iş hayatına sahip olmak isteyenlerin,
• Dağınık düşünce yapısına karşı panzehir bulmak isteyenlerin yararlanacağı şekilde tasarlanmıştır.

Bu çerçevede söz konusu atölye insanın en temel duygularından biri olan oyun oynama duygusu çerçevesinde hem yetişkinlere hem de lise ve ortaokul öğrencilerine katma değer yaratacak şekilde dizayn edilmiştir.
Not: Atölyeye rahat bir kıyafetle gelinmesi tavsiye olunur

SÜRE
3 Saat

Eğitmen - Caner TURAN
2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında yine Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu süreçte Danimarka, Hindistan, Portekiz gibi ülkelerde çeşitli seminerlere ve yaz okullarına katıldı. 2012’de Batman Sanat Tiyatrosu’nda, 2013 yılında Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nda oyunculuk ve diksiyon eğitimleri aldı. Maskeliler, Üç Günlük Dünya, Bir Evlenme Teşebbüsü, Momo gibi tiyatro oyunlarında ve bu süreçte çeşitli kısa film projelerinde görev aldı. En son BiTakım Oyuncular’la kısa oyunlardan oluşan bir kolaj eser olan Saçmalıyorum oyununda oynadı. Doğaçlama tiyatro çalışmalarına Yota Doğaçlama Akademisi’nde başladı. Bu süreçte ayrıca Steve Jarand’ın Improv Masks isimli doğaçlama maske atölyesine, Elena Lah’ın Sessizlik ve Değerli Metaller isimli sessiz doğaçlama atölyesine katıldı. Hâlâ ekip dâhilinde çeşitli mekânlarda yaptığı doğaçlama tiyatro gösterileriyle seyirci karşısına çıkarken, edindiği deneyimleri aktarabilmek amacıyla kısa süre önce Ludus Oyun ve Eğitim (instagram: @ludusoyunegitim) adında bir oluşum başlattı. Bu oluşum altında kurumsal çalışanlara ve topluluklara yönelik eğlenceli, interaktif, doğaçlama temelli atölyeler düzenlemektedir.