KOÇLUK PROGRAMLARI

BESTPRO Academy Sertifikalı Koçluk Programları katılımcılarına; farkındalık, güven, sorumluluk, kendini tanıma, kendine inanma, yaşam amacı, eyleme geçme ile öncelikle kendi hayatlarında değişim ve dönüşümü oluşturmalarını sağlarken; koçluk ilişkisinin nasıl kurulacağı, bu ilişkinin bir lider gibi nasıl yönetileceği, açık ve uygulanabilir hedeflerin nasıl oluşturulabileceği, -hedeflerin gerçekleştirilmesinde stresin, engellerin ve diğer etkenlerin nasıl pozitif tarafa geçirilebileceğini, performans ve başarının nasıl arttırılacağını, geleceğe nasıl kalıcı olarak uygulanacağını öğretir.

İnanç, kararlılık, motivasyon, sorumluluk, özgün, etkin ve kaliteli kendi koçluk planını oluşturma, koçluk sürecinde koçluk içeriği destekleyecek ve bu içeriğe katkı sağlayacak ileri teknik ve araçlar eğitimlerinin temel amaçlarını oluşturmaktadır. Bu sırada çok çeşitli koçluk araçlarını kullanılır ve katılımcılarıyla da paylaşılır.

BESTPRO kapsamlı ve detaylı koçluk eğitimlerinde; Ulusal (Koçlar Platformu) ve Uluslarası Koçluk (ICF, EMCC, AC) yetkinlik ve etik kurallarını esas alır, katılımcılarına sunar ve öğretir. BESTPRO modelindeki 19 Rehber ilkesi ile koçluk bilgi, beceri ve tekniklerin deneyimsel öğreti yöntemleriyle katılımcılarına sunar.