Loading

Günümüz dünyasında pek çok şirket durgun ve sürekli değişen ekonomi, etkili rakipler, motivasyonsuz çalışan, yeni teknolojiler, yoğun iş yükü ve nedeniyle adeta kaygan zeminde büyümekten öte ayakta kalmaya çalışmaktadır.

Global ölçekte ve kültürlerarası karmaşıklığın artması günümüz koşullarında şirket yöneticilerinin türbülanslı hava şartlarında bir Boing uçağını yönetmeleri gibidir. Bir yandan inovasyon zorunluluğu, bir yandan değişen ekonomi ve dünya şartlarında bilgiyi yaratmak, uygulamak ve değişimi sürdürebilmek oldukça zorlayıcıdır. Bu nokta da kriz yönetimi kavramı önemli ve etkin bir araç olarak karşımıza çıkar.

Bu modül değerler, inovasyon, adaptasyon, tutku ve geleceğe odaklı olarak krizlerin nasıl yönetileceğine dair güçlü araçlar ve yöntemler sunar.

Modüllerimiz
  • Şikayetleri Yönetme
  • Çatışma Yönetimi
  • Futurist Şirket Stratejileri
  • İnovasyonel Yönetim
  • Değişimi Yönetme
Çalışma Sürecimiz

 KEŞİF

Kurumların çalışanları, yöneticileri, iş kültürü, sektör dinamikleri ve hedeflerini analiz ederek eğitimlerimizi özelleştiriyoruz. 

 

ANALİZ ve TASARIM

Keşif sürecinde elde ettiğimiz bilgiler ışığında kurumların ihtiyaçlarına özel çok yönlü ve sürdürülebilir çözüm önerilerini çalıştığımız kurumlar ile birlikte geliştiriyoruz. 

 

UYGULAMA

Özelleştirilmiş eğitimlerimizi alanında uzman eğitmenler ve kalıcı öğrenme sağlayan modelimizle uygulamaya koyuyoruz. 

 

DEĞERLENDİRME ve GERİBİLDİRİM

Ürettiğimiz her çözüm ve tasarladığımız her eğitimin yarattığı değişim ve dönüşümün değerlendirilmesinin uygulama kadar değerli olduğuna inanıyoruz.