Loading

ŞİRKET İÇİ MENTÖRLÜK SİSTEMİ KURMAK

Günümüzde değişimin ustalıkla yönetildiği, şirketi bütünleştiren vizyona ve geleceğe taşıyabilen sistemlere ihtiyaç var. Her kademedeki yönetim birimlerinde çalışanların, hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmalarının sağlamak, yönetim zincirinde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı yaratmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün maksimum kullanımını sağlamak mentörlükle kolaylıkla sağlanabilir. Mentörlük; şirketinizin sorunlarına çözüm üreten ve sonuçta kendi kendini yenileyen sürdürülebilir bir şirket sistemi kurmakla ilgilidir.
Şirketinizde

· Daha fazla yaratıcı odak ve netlik istiyorsanız

 • Yüksek stres içinde yaşayan bireyler, ekipler ve gruplara sahipseniz
 • Meslektaşları, çalışanları ve müşterileri ile daha etkin iletişim ihtiyacınız varsa
 • Ekipleri içindeki çatışmaları azaltmak ve yönetmek için etkin tekniklere ihtiyaç duyuyorsanız
 • Daha üretken ve daha az stresle yaşamak istiyorsanız
 • Zihinsel olarak odaklanamayan, yorgun ve motivasyonsuz iseniz
 • İş ve bireysel yaşamlarında dengeyle ve doyumla mutluluk isteyenlerdenseniz
 • Stresi ve stresli iş ve bireysel hayatı yönetebilmeyi isteyenlerdenseniz
 • Günlük hayatı etkileyen düşüncelerin dilini anlama ve yönetebilmeye ihtiyaç duyanlardansanız
 • Kalıcı mutluluk düzeyini arttırmak isteyenlerdenseniz
 • Zor durumlarla başa çıkabilme gücü isteyenlerdenseniz
 • Daha iyi karar verebilme becerisini hedefleyenlerdenseniz
 • Kronik stresi azaltmak isteyenlerdenseniz

 

Şirket içi mentörlük sistemini kurmanız gerekiyor. Unutmayın; en önemli sermayeniz insan kaynağınız ve en
zayıf halkanız kadar güçlüsünüz! Ve bu halkayı bu sistemle sağlayabilirsiniz. Bir şirketin vizyonu ne kadar
geniş olursa olsun, şirketi bu vizyona taşıyacak olan insan kaynakları verimsiz çalışıyorsa bu vizyon sadece
bir hayal!

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ KURMAK
Sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir şirket olmak isteyen her şirket çalışanlarına yönelik kaynaklarını en optimum şekilde kurmak ve yönetmek zorundadır. Büyük bir hızla dijitalleşen günümüz dünyasında sadece teknolojiye yaptırım kadar insana yapılan yatırım da son derece önemlidir. Bu hizmeti amacı kurumsallaşmış ya da kurumsallaşma sürecinde olan şirketlerin verimliliğini ve karını arttırmaktır. Bunun için sistem kavramı içerisinde işe alımdan çalışan bağlılığına kadar geniş bir yelpazede şirkete özel çözümler oluşturulur.