Loading

2010 yılında Prof. Dr. Betül SAF tarafından kurulan BESTPRO Academy bireylere ve kurumlara sürdürülebilir gelişim, değişim ve hayata adapte süreçlerinde koçluk eğitim programları, mentörlük ve koçluk temelli hizmetler sunmaktadır. BESTPRO programlarını oluştururken Dünya’daki koçlukla  ilgili pek çok bilgiyi, tekniği, yöntemi özgün bir şekilde sentezleyerek Türkiye Koçluk kültürüne adapte etmektedir. Eğitim programlarının tasarımı ve uygulamasında ayrıca Pozitif Psikoloji, Duygusal Zeka, Bilinçli Farkındalık (Mindfulness), Kavramsal Davranış, Profesyonel Koçluk, Transaksiyonel Analiz, Kuantum ve NLP uzmanlıklarını etkin olarak kullanır.

Eğitim programları, mentörlük ve hizmet süreçlerinin temelinde en yüksek ve etkin faydayı sağlamak üzere bilimi esas alarak beklentiye ve ihtiyaca yönelik içerikler oluşturmaktadır. Bu süreçte geliştirmiş olduğu kendi eğitim program modelini kullanmaktadır. Yaşayarak öğrenme araçları, interaktif aktarım ve geri bildirim oturumları ile katılımcılarının deneyimlerini ve kazanımlarını hayatlarına kalıcı olarak uygulamalarını sağlamayı önemser.

Her sektörden bireyler, yöneticiler, insan kaynakları uzmanları, eğitmenler, ebeveynler, bireysel gelişimiyle hayatına değer katmak isteyenler ve/veya profesyonel koçluk mesleğine sahip olmak, bu meslekte ilerlemek ve ICF ACC, PCC ve MCC ünvanlamasına sahip olmak isteyenlerle çalışır.

BESTPRO Academy koçluk sertifika programları “International Coach Federation (ICF)” akreditasyonuna sahiptir. Bununla beraber programları ve hizmetlerinde ICF etik kuralları ve yetkinlikleri ile beraber “European Mentoring and Coaching Council  (EMCC)” mesleki etik kuralları, standartları ve yetkinliklerini de uygular.

Kapsamlı ve kapsayıcı yaklaşım

Herkes için işe yarayan tek bir yaklaşım olamaz. Her birey farklı geçmişlere, farklı kültürel ve stil tercihlerine sahiptir. Bu nedenle tüm programlarında bireylere özgü farklı yaklaşımlar, stratejiler ve başarıya giden yollar kullanır. BESTPRO Academy bireysel, kültürel ve toplumsal çeşitliliğe duyarlıdır ve aynı zamanda hayatın her kesiminden ve dünyanın her bölgesinden bireylere nasıl etkili bir şekilde koçluk yapılacağını sağlar.  Bu şekilde bütüncül bir eğitim sunar ve eğitimlerini her bireye göre özelleştirir.

Uygulanabilir öğrenme

Koçluk teknolojisi ve metodolojisi olan bir meslektir. Süreci öğrenmek kolay olsa da uygulama ustalık gerektirir. Eğitimlerin programlanması, koçluk araçları, bireysel çalışma materyallerinin kullanımı ve diğer kaynaklara erişim konusundaki esnek yaklaşımımız ile kalıcı ve uygulanabilir öğrenme sağlanır. Supervizyon desteği sağlanır.

Bir meslekten ötesi

Eğitim programlarımıza katılanların bazıları tam zamanlı koçluk yapmak isterken, diğerleri yarı zamanlı koçluk yapmayı seçerler. Bununla beraber güçlü koçluk becerilerini ve stratejilerini hayatlarına, işlerine, kurumlarına ve/veya ilişkilerine entegre etmek isteyen her meslekten ve kültürden bireylerde eğitimlerimize katılırlar. Çünkü programlarımız koçluğun bir meslek olmasının ötesinde bir yaşam tarzı olduğu felsefesine dayalıdır. 

İnovatif eğitim anlayışı 

BESTPRRO’da inovasyon çok önemlidir. Eski ve kendini hiç yenilemeyen, uluslararası ölçekte gelişmeleri  eğitim programlarına uygulamayan bir koçluk eğitimi bayat ekmek satın almak gibidir. Dünya çok büyük bir hızla değişmektedir. Bunun için programlarımıza sürekli olarak yeni içerik eklenir ve mevcut içerikler yükseltilir. Koçluk mesleğinin sürekli gelişimini ve dönüşümünü yansıtan içerikler oluşturulur. Bu içerikler güncel, etkili, öğrenilebilir, bütüncül ve uygulanabilirdir.

Katılımcı profilimiz

Katılımcılarımız;
·  Öğrenmeye heveslidirler.
·  Gelişim için çabanın ve azmin önemini bilirler.
·  Koç olmanın hem kişisel hem de profesyonel bir fırsat olduğunu bilirler. Çünkü koçluğun evrensel olarak uygulanabilir bir felsefe, beceri ve yetkinlik geliştireceğinin farkındadırlar.
·  Koçluğun kendileri için potansiyel ve istedikleri alanda ve zamanda uygulayabilecekleri bir iş fırsatı olduğunu bilirler. Çünkü koçluk keyifli bir yaşam tarzı tasarlamayı sağlayabilecek potansiyel olarak kazançlı bir meslektir.
·  Ömür boyu karşılığını alacak öğrenmeye yatırım yapmanın önemini ve değerini bilirler.

 

Koçluk mesleğinin etik değerlerini bilen ve uygulayan, sürdürülebilir değişimi ve kendini gerçekleştirme potansiyeline ulaşmayı sağlayacak profesyonel koçlar yetiştiren ve hizmet verdiği kurumları sürdürülebilir çözümlerle geleceğe taşıyan Ulusal ve Uluslararası ölçekte lider bir firma olmak.